Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Οδηγιες προστασίας για τις πυρκαγιές από το Δήμο Ερέτριας


Οδηγίες αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές εξέδωσε το  γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ΔήμουΕρέτριας. Στο κείμενο που ακολουθεί παρέχονται πληροφορίες τόσο για τηναποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς, όσο και για την αντιμετώπισή της.
Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς


•             Μηνκαίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών. 

•             Μηνανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους πουυπάρχουν ξερά χόρτα.

•             Αποφύγετετις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις,χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

•             Μηνπετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.

•             Μηναφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

•             Σεβασθείτετα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ήδασική έκταση

•             Δημιουργήστεμια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σεακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τακλαδιά κλπ. 

•             Κλαδέψτετα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και τηνκατάσταση των κλαδιών τους.

•             Απομακρύνετεόλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.

•             Μηναφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και ταμπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων απότο σπίτι σας.

•             Αραιώστεγύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρουνα απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμημεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε τηνδενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10μέτρων.

•             Μηντοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους τουκτίσματος.

•             Προφυλάξετε,εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μηεύφλεκτα υλικά.

•             Καλύψτετις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο,συρμάτινο σύρμα έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικότου κτιρίου.

•             Μηναποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

•             Αποφύγετετην κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.

•             Τοποθετείστετα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

•             Προμηθευτείτετους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.

•             Εξοπλιστείτεμε σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετεσε περίπτωση πυρκαγιάς.

•             Μίαδεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και έναςσωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

     Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλιςαντιληφθείτε πυρκαγιά

•             ΤηλεφωνήστεΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και δώστε σαφείςπληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς καιπληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.

•             Περιγράψτετο είδος της βλάστησης που καίγεται.

•             Προσδιορίστετην κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

•             Μηνκλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες      Αν η πυρκαγιά πλησιάζει

     Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας

•             Διατηρήστετην ψυχραιμία σας.

•             Απομακρύνετεαμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τασε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλει στηνμετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.

•             Κλείστεόλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τιςκαύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

•             Κλείστεόλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξωαπό το κτίσμα.

•             Μαζέψτεάμεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα παράθυρα τουκτίσματος.

•             Ανοίξτετην πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικώνοχημάτων.

•             Τοποθετείστεσκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέβει κάποιος άμεσα στηστέγη του. Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου πουβρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.

•             Συνδέστετους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος καιαπλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.

•             Εάνη ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτατου κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.

        Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας

Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας,εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η πιθανότητα επιβίωσης σεένα οικοδόμημα κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντίθεταείναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

•             Μπείτεμέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.

•             Κλείστεκαλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραμάδες με βρεγμέναπανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.

•             Απομακρύνετετις κουρτίνες από τα παράθυρα.

•             Απομακρύνετεπρος το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα καιτις εξωτερικές πόρτες.

•             Κλείστεόλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στοεσωτερικό του κτιρίου.

•             Γεμίστετις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άμεσαεφεδρικό νερό.

•             Συγκεντρωθείτεόλοι μαζί σε ένα χώρο.

•             Προβλέψτενα έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπείτο ηλεκτρικό ρεύμα.

•             Αντο σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστόσπίτι.

•             Ανδιαταχθεί η οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή στην οποία βρίσκεσθε,ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν από τιςαρμόδιες αρχές.

     Μόλις περάσει η πυρκαγιά

•             Μόλιςπεράσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τιςμικροεστίες που παραμένουν.

•             Ελέγχετεγια τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και όλουςτους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες καιαναζωπυρώσεις.


20 Ιουνίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...